Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhân viên lao động tuổi từ 25 - 55 tuổi (Tháng 05 & 06/2018)

Ngày 24/05/18 22:05

Yêu cầu sức khỏe tốt, quyền lợi được Công ty đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ và giao tiếp ứng xử cơ bản. Cơ hội việc làm bán thời gian cho sinh viên trong dịp nghỉ hè. Khung giờ làm việc đa dạng, không ảnh hưởng đến thời gian họp tập. Phù hợp với sinh viên và các đối tượng khác.
Xem thêm...
Top